• ACSI - Alpha Imaging d.o.o.

Advanced Cyclotron Systems, Inc. (ACSI)

Cyclotron Systems, Inc. (ACSI)  sa sedištem u Richmondu u  Kanadi, je svetski lider u razvoju i proizvodnji ciklotrona za proizvodnju radioizotopa za  PET I SPECT, za potrebe nuklearne medicine. Stručni tim profesionalaca, naučnika i inžinjera u stanju je da ispuni sve zahteve vezane za tehnološka unapređenja i pravovremenu isporuku i montažu i najsloženijih ciklotronskih postrojenja, kao i kompletnih rešenja za radiohemijsku proizvodnju. Proizvodni portfolio obuhvata ciklotrone energija 19, 24 ni 30 MeV, sa oznakama modela TR-19, TR-24 I TR-30 respektivno.

Detaljne informacije o proizvodima možete naći na sajtu proizvođača >> ACSI <<