• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

FDR D-Evo I

  • Izuzetno lagana i jednostavna za upotrebu DR kaseta sa indirektnom konverzijom FPD.

  • Korišćenje DR sistema je dostupno uz već postojeću rentgensku opremu.

  • Brz i efikasan radni tok…