• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

Najsavremeniji detektor u seriji FDR D-EVO. “Be Smart” tehnologija.

  • Pametna upotreba doze. Pametna obrada slike. Pametna konstrukcija sposobna da izdrži svakodnevna klinička iskušenja. Pametan dizajn za lakši rad tehničara i lakše pozicioniranje pacijenta.

  • Jednostavno rukovanje zbog zaobljenih ivica, LED indikatori omogućavaju lako pozicioniranje

  • Povećana trajnost, vodootpornost

  • Izuzetno lagan, kapacitet interne memorije 100 snimaka.

  • Visoka rezolucija sa malim dozama

Preuzmite brošuru