O nama

Privredno društvo  ALPHA IMAGING d.o.o. osnovano je oktobra 2000. godine.

Od svog osnivanja kompanija se težišno bavi medicinskom opremom za dijagnostički imidžing, koja podrazumeva sve sisteme za ultrazvučnu, rendgensku, CT i MRI dijagnostiku.

Moderna medicina se više nego ikad oslanja na najnovija tehnološka rešenja, koja nigde u tolikoj meri kao u medicinskom dijagnostičkom imidžingu, ne igraju tako važnu ulogu na putu ka dobijanju krajnjeg cilja, a to je što preciznija i kvalitetnija dijagnostička slika, sa što više upotrebljivih informacija.

Takodje smo i zastupnik svetskih korporacija koje se bave proizvodnjom linearnih ekceleratora za onkološku radioterapiju, kao i ciklotrona za proizvodnju radiofarmaka za nuklearnu medicinu, PET i SPECT.

Kao eksluzivni partner i distributer poznatih svetski etabliranih brand proizvodjača, kompanija ALPHA IMAGING d.o.o. se bavi prodajom, instalacijom i održavanjem predmetne opreme. Pored toga, profesionalno učestvuje u konsalting aktivnostima, projektovanju i pripremi prostora za instalaciju opreme, koja podrazumeva i zaštitu od jonizujućeg zračenja, asistenciju pri izgradnji i uredjenju  prostora i pri dobijanju upotrebne dozvole, kao i sve vrste konsultacija u vezi dispozicije opreme, neophodnog napajanja, klimatizacije i ventilacije prostora, a sve u skladu sa domaćim i svetskim propisima i standardima.

Pored gore navedenog, u ponudi takođe imamo i širok opseg refabrikovane korišćene opreme renomiranih svetskih proizvođača. Posebno smo ponosni na realizaciju projekta Teleradiologije, koja podrazumeva slanje digitalizovane slike sa mesta gde je izvršena akvizicija, u DICOM formatu, putem interneta, na bilo koju lokaciju gde se vrši analiza, kao i vraćanje u realnom vremenu doktorskog nalaza, na mesto gde je pacijent fizički pregledan.

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Preduzeća ALPHA IMAGING je šematski prikazana

  • Generalni direktor preduzeća – Predrag Bjeletić
  • Finansijski direktor – Sanja Bjeletić
  • Direktor prodaje – Ratko Kraković
  • Šef servisa – Aleksandar Kanački

Preduzeće ALPHA IMAGING ima ukupno 17 zaposlenih, od čega 7 servisnih inženjera koji su u potpunosti obučeni za instalaciju i održavanje opreme u centrima za obuku u Nemačkoj, Japanu i Finskoj. Obrazovna struktura preduzeća uključuje 13 zaposlenih (76%) sa visokom stručnom spremom, od čega je 9 diplomiranih inžinjera.
Implementirani su standardi ISO 9001, ISO 14001, …

Usluge

  • Prodaja medicinske opreme za dijagnostički imidžing, ultrazvučnih aparata, rentgena, CT skenera, magnetnih rezonanci, mamografa, CR sistema i printera suve tehnologije za RTG film, kao i opreme za radioterapiju i sistema za proizvodnju radiofarmaka za nuklearnu medicinu.
  • Servis, stručni, ovlašćeni i sertifikovani servis za sve aparate i opremu iz portfolio.
  • Uvoz i izvoz medicinske opreme, delova i potrošnog materijala za istu.
  • Stručni konsalting za izradu tehnoloških osnova i projekata, za pripremu prostora za instalaciju medicinske opreme, koji podrazumeva sve gradjevinske, elektrotehničke, termotehničke I elemente za zaštitu od jonizujućeg zračenja.
  • Turn-key projekti za kapitalnu medicinsku opremu, RTG, CT i MR sisteme.

Naše reference

Naša instalirana baza obuhvata preko 600 aparata od toga: više od 134 Rendgen aparata, 32 mamografa (6 digitalnih), 36 Operacionih RTG aparata sa C lukom, 300 ultrazvučnih aparata, 120 laser kamera, 20 CR sistema 10 MRI sistema i 2 CT skenera.