• Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
 • Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
 • Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
 • Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
 • Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
 • Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
 • Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
 • Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
 • Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
 • Planmed Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.

Digitalni mamografski sistem za 2D i 3D snimanja (digitalnu tomosintezu dojke)

 • 2D sistem je nadogradiv – platforma za digitalnu tomosintezu dojke, Digital Breast Tomosynthesis (DBT)
 • Veliki detektor od amorfnog silicijuma dimenzija 24 x 30 cm
 • Intuitivni tok operacija pri upravljanju sa Clarity preko komandnog interfejsa – ekrana na dodir
 • Vrhunske ergonomske inovacije i za operatora i za pacijenta
 • Potpuno automatska kontrola ekspozicije AEC preko celog detektora
 • Opcioni sistem za stereotaktičku biopsiju
 • Nadogradnja Planmed Clarity 2D na Planmed Clarity 3D se obavlja na lokaciji instalacije, pomoću Digital Breast Tomosynthesis (DBT) upgrade kompleta
Preuzmite brošuru