• Ziehm Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
  • Ziehm Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
  • Ziehm Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
  • Ziehm Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.
  • Ziehm Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.

Ziehm Imaging

Nemačka kompanija Ziehm Imaging GmbH predstavlja lidera u oblasti proizvodenje operacionih rendgen aparata sa C lukom. Od svog osnivanja 1972. Godine pa do danas vodi ovu industriju konstantnim inovacijama, razumevajući i implementirajući potrebe doktora i tehničara. U regionu smo u poslednjih 7 godina instalirali više od 30 aparata ove kompanije, odnosno naše tržišno učešće iznosi  preko 95%, što govori o kvalitetu i jedinstvenim funkcijama koji ovi aparati pružaju.

Operacioni rendgeni Ziehm Imaginga-a uspešno se primenjuju u sledećim oblastima:

Ortopediji  •  Traumatologiji  •  Spinalnoj hirurgiji  •  Neurohirurgiji  •  Maksiofacijaloj hirurgiji  •  Urologiji  •  Brahiterapiji  •  Endoskopiji  •  Vaskularnoji hirurgiji  •  Interventnoj Radiologiji  •  Elektrofiziologiji  •  Hibridnim procedurama  •  Kardiologiji  •  itd.

Detaljne informacije o proizvodima možete naći na sajtu proizvođača >> Ziehm Imaging GmbH <<