• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o

Amulet Innovality – Digitalni mamograf poslednje generacije

Digitalni mamograf poslednje generacije. Flet panel detektor visoke rezolucije od preko 28 miliona piksela i veličine piksela od svega 50µ daje izuzetan kvalitet slike, a u kombinaciji sa snažnim generatorom podržava sve vrste aplikacija:

  • Tomosinteza u dva moda: Standard 15° i High resolution 40.

  • Contrast mammography.

  • Stereotactic Biopsy.

  • Tomosynthesis Biopsy.

  • Intelligent AEC.

  • ISR – iterative super-resolution reconstruction.