• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

Brza obrada i pouzdana dijagnostika rendgenskih slika uključujući mamograme.

  • Malih dimenzija, izuzetno efikasna.

  • Omogućava snimanja sa standardnim kasetama, dugačkim kasetama za ekstremitete, kao i mamografska snimanja u visokoj rezoluciji.