• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

FCR Prima II

  • Jednostavna jedinica za čitanje, sa dokazanim kvalitetom slike i trajnošću.

  • Ima dvostruko veći kapacitet obrade od FCR PRIMA.