• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

FCR Prima TM

  • Visoka brzina obrade slika, uključujući i mamografske.

  • Čitanje mamografskih slika je standardna opcija.

  • Postavlja se na sto.