• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

DryPix Lite

  • Izvanredna efikasnost i vrhunski kvalitet zadovoljiće Vaše potrebe za medicinskim imidžingom.