CT Skeneri

  • Model Supria
    CT skener sa otvorenim pristupom i kompaktnim dizajnom. U medicinskoj praksi progresivno rastu potrebe za bržom i preciznijom dijagnozom. Supria je projektovana tako da odgovori svim zahtevima različitih aplikacija, sistem je kompaktan i vrlo jednostavan za korišćenje bez kompromisa. Uredjaj poseduje jedinstveni otvor gentrija od čak 75cm, najsavremenije tehnologije za smanjenje doze zračenja, vrhunski kvalitet slike i intuitivni dizajn i korisnički interfejs na 24“ LCD monitoru konzole za akviziciju i evaluacije. Model se radi u dve izvedbe, sa 16 i sa 64 sloja, sa minimalnom debljinom sloja od 0,625mm.

  • Model Scenaria
    Multislajsni CT skener premium klase. Ultrabrza rotacija ispod 0,35s/rot i visoka rezolucija slike omogućavaju  vrhunske snimke ne samo koronarnih krvnih sudova, nego i bilo kog dela tela sa zahtevnim standardima, kao što su abdomen, mala karlica i donji ekstremiteti. Usavršeni CORE metod redukuje različite artefakte čak i pri skeniranju sa velikim pitch faktorom. Sa ekstremno brzim skeniranjem od 180mm/sec, moguće je uraditi snimak celog grudnog koša I abdomena (70cm) za svega 3,8s. Uredjaj poseduje usavršene sofverske pakete za analizu kalcifikacija i stenoza koronarnih arterija, čak i manjih grana, te proračun kalcijum skora, zatim za analizu cerebralnog protoka, za odvajanje i analizu masnog tkiva, CT kolonografiju,analizu debljine I ekspanzije pleure, kao I nudusa plućnog tkiva. Postoje izvedbe sa 64 I sa 128 slojeva.