Ovaj sistem obezbeđuje najveću pokretljivost i operativnost

  • Bitne karakteristike potrebne za mobilna snimanja su dostupne kod ovog ručno pokretanog mobilnog rendgenskom sistema. Ovaj sistem obezbeđuje najveću pokretljivost i operativnost, sa visokim kvalitetom snimka.
  • Osnovno kućište uređaja, potpuno uravnoteženo, na velikim točkovima omogućava da se upravlja ovim sistemom bez napora u svim situacijama. Široko frontalno vidno polje i kompaktno kućište koji su isto karakteristični za modele više klase pomažu da se izbegne rizik od sudara i povreda.
  • Sa svojim velikim točkovima i step mehanizmom za podizanje prednjih točkova, mogu se “prekoračiti” prepreke veoma lako, kao što je kanal u nivou poda ili ulazak u lift.
  • Pravac kretanja može da se promeni na licu mesta, vrlo lako i jednostavno. Sistem se može kretati i u vrlo ograničenom prostoru.
  • Da bi dao najbolji kvalitet snimka u mobilnoj radiografiji,  60kHz-ni invertor visokih performansi je inkorporiran u MobileArt ECO.
  • Čak i sa malim snagama se efikasno proizvode visokokvalitetni snimci. Velik broj anatomskih programa (72 tipa) su dostupni u MobileArt ECO.