• Shimadzu Mobilni Rendgen Medicinska oprema - Alpha Imaging d.o.o.

Maksimalne performanse i fleksibilnost unutar modernog bolničkog okruženja

  • Bežični flet panel detektor integrisan sa 32 kW generatorom su dizajnirani da daju maksimalne performanse i fleksibilnost unutar modernog bolničkog okruženja. Brzina rada ovog sistema, u službama koje zahtevaju brze intervencije, kao što su hitna služba ili pedijatrija, omogućava prikaz snimka u toku nekoliko sekundi na konzoli, te daje izuzetnu kliničku vrednost.
  • Novi bežični FPD povećava raznovrsnost konfigurisanja i omogućava lako pozicioniranje u malim prostorima, kombinovano sa intuitivnim kretanjem MobileDaRt Evolution.
  • Novouvedeni SSD otporan na vibracije sposoban za pristup velikom brzinom daje visok nivo pouzdanosti tokom kliničkih vizita i besprekoran start sistema.
  • Snimci mogu da se pregledaju sa svake strane uređaja, što dalje poboljšava rad.
  • Novi kolimator sa uštedom energije i svetlim područjem iradijacije. LED svetlo je usvojeno kao izvor svetlosti za indikaciju područja iradijacije. Ovim se smanjuje potrošnja energije, a povećava osvetljenost i trajnost.
  • Bežični FPD olakšava obezbeđenje sterilnih uslova u operacionoj sali ili na infektivnoj klinici. Sistem nudi odlično pozicioniranje, bez brige o kablovima.
  • Dve vrste alata za kontrolu doze su na raspolaganju, zavisno od potreba ustanove. Merač Dose Area Product (DAP) može da se montira ispred kolimatora, da prikazuje izmerenu dozu na displeju. Ako je funkcija kalkulacije doze inkorporirana u sistem, procena doze koju će primiti koža se prikazuje na displeju pre ekspozicije. Ovi podaci mogu da se eksportuju u DICOM formatu.