Ultra kompaktna rendgenska jedinica. Odgovara potrebama jednostavne upotrebe i praktičnog rada.

 • Ovaj radiografski sistem integriše funkcije za lakšu upotrebu iz vrhunskih sistema na jednostavan način.
 • Sistem je opremljen plutajućim stolom koji može da izdrži do 300 kg težine pacijenta. Uklonjiva rešetka smanjuje izloženost zračenju za pacijente. Osim toga, velika izlazna snaga, visok kvalitet snimka i jednostavna operativnost čine RADspeed fit dijagnostičkim sistemom lakim za upotrebu i veoma pouzdanim.

 • Velika izlazna snaga daje vrhunski kvalitet snimka
  Ovaj sistem je opremljen generatorom visokog napona sa maksimalnim cevi struje od 500 mA (32 kV) ili 630 mA (56 kV), koji je bez presedana u sistemima konvencionalne integrisane radiografije. Ovo obezbeđuje kvalitet snimka uporediv sa vrhunskim modelima, i poboljšava kvalitet dijagnoza.
 • Jednostavan rad uz 432 anatomskih programa
  Uslovi radiografije se jednostavno konfigurišu, zahvaljujući anatomskim programima sistema. Optimalni uslovi radiografije mogu se brzo konfigurisati kombinovanjem tehnike radiografije sa anatomskim položajem, pravcem radiografije i debljinom tela.
 • Elektromagnetni sistem kočenja nudi tačno i lako pozicioniranje
  Zahvaljujući elektromagnetnom sistemu kočenja jednim dodirom, fina podešavanja radiografskog položaja su sigurna, jednostavna i precizna. Lampa koja osvetljava polje eksponiranja svetli automatski tokom lateralnog kretanja stola da potvrdi pozicioniranje.
 • Široka radiografska pokrivenost kroz pokretanje stola u kombinaciji sa kretanjem nosača RTG cevi. Iako je glavna jedinica kompaktna, sto i RTG cev mogu se slobodno pokretati u širokom opsegu, za vrlo lako pozicioniranje.