• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

Prvi mini operacioni RTG aparat sa flet detektorom.

OrthoScan FD-OR je prvi mini operacioni RTG aparat sa flet detektorom. Dizajn i kompaktnost flet detektora omogućavaju optimalno pozicioniranje. Izuzetan kvalitet slike olakšava dijagnostiku. Ergonomski dizajn omogućava optimalan kvalitet slike uz minimalan napor. Hirurška svetla na donjoj površini izvora rendgenskih zraka smanjuju senke obezbeđujući primarno svetlo u operativnom polju.