• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

Prvi i jedini mini operacioni RTG aparat sa pulsnom fluoroskopijom.

OrthoScan FD Pulse je prvi i jedini mini operacioni RTG aparat sa pulsnom fluoroskopijom. FD Pulse omogućava smanjenje doze uz najsavremeniji kvalitet slike. Kvadratni CMOS flet detektor pruža najveće vidno polje, omogućavajući korisniku da vidi više anatomije. Dizajn i kompaktnost flet detektora omogućavaju optimalno pozicioniranje u hirurškom okruženju. Hirurška svetla na donjoj površini izvora rendgenskih zraka smanjuju senke obezbeđujući primarno svetlo u operativnom polju.