• Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.
  • Tehnologija u službi medicine - Alpha Imaging d.o.o.

Portabilni digitalni radiografski &fluoroskopski uređaj.

  • Mobile DI je idealan mini operacioni RTG sa C-lukom za vaše potrebe.

  • Ovaj prenosni uređaj nudi niz mogućnosti povezivanja elektronskih podataka i daje odličan digitalni kvalitet slike.